ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΗμερομηνία: 30 / 12 / 2021
Ώρα: 21:00 – 00:00Το παρόν πιστοποιεί ότι ο/η κάτοχός του ΔΕΝ ήταν παρών/παρούσα στη διασταύρωση της Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως και Λεωφόρου Αθηνών στις 30 Δεκεμβρίου 2021, από τις 9 εως τις 12, το βράδυ.

Ήταν αλλού.


I LOVE YOU FOREVER